NOVOSTI


Prijava nepropisno odbačenog otpada

Sukladno odredbi članka 36. stavak 2.
točka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13)
obveza Općine Drnje je uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno
odbačenom otpadu.

Svaka osoba koja primijeti nepropisno
odbačen otpad na području Općine Drnje može to prijaviti putem:
... detaljnije

Priznanje ŠRK-u Amur Drnje- Botovo

U subotu, 6. ožujka na Izbornoj godišnjoj skupštini Športskog ribolovnog saveza, našem je ŠRK-u Amur Drnje-Botovo dodijeljeno važno priznanje za sportske rezultate kadeta na državnom natjecanju. Priznanje je u ime kluba primio njegov predsjednik, gospodin Kruno Štefanec, te se zahvalio Općini Drnje na podupiranju u svi... detaljnije

POZIV - LAG PODRAVINA ORGANIZIRA RADIONICE JAVNE RASPRAVE

Lokalna akcijska grupa „PODRAVINA“ provodi aktivnosti izrade
Lokalne razvojne strategije koja se veže uz Program ruralnog razvoja RH za
razdoblje 2014-2020.
Tijek same izrade strategije do sada je obuhvatio
prikupljanje i analizu podataka za područje LAG-a PODRAVINA, odnosno 15 općina i
Grad Đurđevac. Trenutno se radi n... detaljnije

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške pr ...

Odlukom o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna Prostornog uređenja Općine Drnje započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Drnje.
Izrada Izmjena i dopuna PPUO Drnje započela je donošenjem Odluke o izra... detaljnije
< < <