NOVOSTI


OBAVIJEST O UVOĐENJU POREZA NA NEKRETNINE OD 1.1.2018.

Temeljem članka 20.
stavka 2. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16) koji je
stupio na snagu 1. siječnja 2017. godine, sve jedinice lokalne samouprave dužne
su uvesti i naplaćivati porez na nekretnine. Općina Drnje od 1. siječnja 2018.
godine uvodi porez na nekretnine, a ukida se komunalna naknada.

... detaljnije

OBAVIJEST MJEŠTANIMA

Pozivaju se svi zainteresirani mještani s područja Općine Drnje da do 8.8.2017. prijave štand za prezentiranje svojih radova, proizvoda, te ostalih stvari za koje smatraju da su zanimljive za prezentiranje i/ili da su dio kulturno-umjetničke baštine našeg kraja i Općine. Sajam će se održati u sklopu Dana Općine, 8. rujna 2017. 
... detaljnije

Zaštita i očuvanje bijele rode

Na području Koprivničko-križevačke županije provodi se projekt zaštite bijele rode.
Opširnije o projektu nalazi se na letku u privitku.... detaljnije

Obavijest korisnicima učeničkog i studentskog kred ...

Molimo sve učenike i studente s područja Općine Drnje koji imaju s Općinom Drnje sklopljen ugovor o kreditu za obrazovanje, a na završetku su svojeg školovanja da dostave u Općinu svjedodžbu, odnosno potvrdu o završetku školovanja. 
Jedinstveni upravni odjel Općine Drnje... detaljnije
< < <