NOVOSTI


Javni natječaj za prodaju imovine

Općina Drnje prodaje imovinu na području k.o. Torčec. Rok za dostavu ponuda je 30 dana od dana objave natječaja, odnosno do 11. kolovoza 2013. godine.
Tekst javnog natječaja sa popisom nekretnina koje su predmet prodaje nalazi se u prilogu.... detaljnije

OBJAVA REZULTATA IZBORA

Rezultati izbora za članice/članove Općinskog vijeća Općine Drnje kao i za općinskog načelnika Općine Drnje nalaze se u prilogu.... detaljnije

ZAPRAŠIVANJE KOMARACA

Zaprašivanje komaraca obavit će se na čitavom području Općine Drnje: naselja Botovo, Drnje i Torčec dana 14. svibnja 2013. godine u 20,00 sati.... detaljnije

Objava kandidacijskih lista i kandidatura

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Drnje temeljem Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine" broj 144/12) objavljuje kandidacijske liste za izbor članica/članova Općinskog vijeća Općine Drnje i kandidature za izbor općinskog načelnika Općine Drnje.
Kandidacijske liste i kandidature nalaze se u prilogu.... detaljnije
< < <