NOVOSTI


Obavijest o javnoj raspravi

Javna rasprava povodom izrade I. Izmjena i dopuna PPUO Drnje traje 18 dana, i to od 20. lipnja do 7. srpnja 2011. godine. Javni uvid u Prijedlog I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Drnje može se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave svakog radnog dana (osim subote) u prostorijama Općine Drnje, Trg kralja Tomislava 29, 48322 ... detaljnije

Obveza temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 172/03. i 144/10) i Zaključka Vlade Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 32/11), Općina Drnje kao obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 110/07.i 125/08) objavljuje "Pregled ugovora za 2010. godinu".... detaljnije

Obavijest o provedbi javnog natječaja

Općinsko vijeće Općine Drnje otvorilo je na svojoj 19. sjednici održanoj 18. ožujka 2011. godine ponude pristigle na javni natječaj za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Drnje.
Prijedlog raspodjele poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Drnje utvrdit će Općinsko vijeće Općine Drnj... detaljnije

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠT ...

Općinsko vijeće Općine Drnje donijelo je na svojoj 18. sjednici održanoj 8. veljače 2011. godine, a na temelju članka 32. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 152/08. i 21/10), Odluku o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Drnje.
Javni natječaj za davanje u zakup poljop... detaljnije

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU KUĆE U DRNJU

Općina Drnje objavila je u tjedniku "Podravski list" od 6. prosinca 2010. godine javni natječaj za prodaju kuće u Drnju, Stjepana Pašice 13.
Početna cijena za kuću je 65.000,00 kuna.
Rok za dostavu ponuda je 5. siječnja 2011. godine.... detaljnije
< < <