NOVOSTI


DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA U DRNJU

Za dograđenu poslovnu zgradu dječjeg vrtića uz postojeću zgradu dječjeg vrtića u Drnju izdana je UPORABNA DOZVOLA. Uporabnu dozvolu izdao je Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije dana 9. rujna 2010. godine. Izdavanju uporabne dozvole prethodio je tehnički pregled kojeg je obavilo Povjerenst... detaljnije

OBAVIJEST O PRETHODNOJ RASPRAVI

Prethodna rasprava u tijeku izrade Nacrta prijedloga I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Drnje održat će se 7. srpnja (srijeda) 2010. godine u 12.00 sati u vijećnici Općine Drnje, Trg kralja Tomislava 29, Drnje.
Prethodna rasprava o ciljevima i mogućim rješenjima značajnim za razvoj, uređenje i oblikovanje prostora u obuhvatu ... detaljnije

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU KUĆE U DRNJU

Općinsko vijeće Općine Drnje donijelo je na svojoj 9. sjednici održanoj 22. ožujka 2010. godine Odluku o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Drnje.
Prodaje se kuća u Drnju, S. Pašice 13.
Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Drnje, tj. kuće u Drnju, S. Pašice 13 objavljen je u tjedniku "Podravski list" dana 6. travnj... detaljnije

KONCESIJA ZA DIMNJAČARSKE POSLOVE

Općinski načelnik Općine Drnje sklopio je Ugovor o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Drnje sa tvrtkom "MLD-USLUGE" d.o.o. Đelekovec, Pavla Kvakana 35/a. Nakon provedenog javnog nadmetanja, Općinsko vijeće Općine Drnje odabralo je na 8. sjednici održanoj 25. siječnja 2010. godine tvrtku "MLD-USLU... detaljnije
< < <