NOVOSTI


KONCESIJA ZA DIMNJAČARSKE POSLOVE

Općinski načelnik Općine Drnje sklopio je Ugovor o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Drnje sa tvrtkom "MLD-USLUGE" d.o.o. Đelekovec, Pavla Kvakana 35/a. Nakon provedenog javnog nadmetanja, Općinsko vijeće Općine Drnje odabralo je na 8. sjednici održanoj 25. siječnja 2010. godine tvrtku "MLD-USLU... detaljnije

Pregled mogućnosti naših internet stranica

Naše internet stranice postavljene su sa ciljem svakodnevne komunikacije općinskih službi i Vas, naših žitelja. Time ćemo Vama olakšati pristup i dobivanje potrebnih informacija. Modul "Pitajte načelnika" omogućuje posjetiteljima stranica da pošalju svoje upite načelniku, i dobiju direktni odgovor. Sljedeća prednost unutar stranica je međusobna ko... detaljnije




< < <