NOVOSTI


Obavijest o provedbi javnog natječaja

Općinsko vijeće Općine Drnje otvorilo je na svojoj 19. sjednici održanoj 18. ožujka 2011. godine ponude pristigle na javni natječaj za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Drnje.
Prijedlog raspodjele poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Drnje utvrdit će Općinsko vijeće Općine Drnj... detaljnije

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠT ...

Općinsko vijeće Općine Drnje donijelo je na svojoj 18. sjednici održanoj 8. veljače 2011. godine, a na temelju članka 32. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 152/08. i 21/10), Odluku o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Drnje.
Javni natječaj za davanje u zakup poljop... detaljnije

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU KUĆE U DRNJU

Općina Drnje objavila je u tjedniku "Podravski list" od 6. prosinca 2010. godine javni natječaj za prodaju kuće u Drnju, Stjepana Pašice 13.
Početna cijena za kuću je 65.000,00 kuna.
Rok za dostavu ponuda je 5. siječnja 2011. godine.... detaljnije

DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA U DRNJU

Za dograđenu poslovnu zgradu dječjeg vrtića uz postojeću zgradu dječjeg vrtića u Drnju izdana je UPORABNA DOZVOLA. Uporabnu dozvolu izdao je Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije dana 9. rujna 2010. godine. Izdavanju uporabne dozvole prethodio je tehnički pregled kojeg je obavilo Povjerenst... detaljnije

OBAVIJEST O PRETHODNOJ RASPRAVI

Prethodna rasprava u tijeku izrade Nacrta prijedloga I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Drnje održat će se 7. srpnja (srijeda) 2010. godine u 12.00 sati u vijećnici Općine Drnje, Trg kralja Tomislava 29, Drnje.
Prethodna rasprava o ciljevima i mogućim rješenjima značajnim za razvoj, uređenje i oblikovanje prostora u obuhvatu ... detaljnije
< < <