NOVOSTI


VAŽNA OBAVIJEST ZA VINOGRADARE O BOLESTI VINOVE LOZE

Vinovu lozu napadaju i oštećuju brojni štetni organizmi
koji uzrokuju smanjenje uroda i kakvoće grožđa, a neki i propadanje pojedinih
trsova pa i cijelih vinograda. Jedan od takvih štetnih organizama je fitoplazma
´Candidatus Phytoplasma vitis´ koja uzrokuje zlatnu žuticu vinove loze (Flavescence dorée, FD), trenutačn... detaljnije
< < <