Obavijest korisnicima učeničkog i studentskog kredita 4.7.2017


Molimo sve učenike i studente s područja Općine Drnje koji imaju s Općinom Drnje sklopljen ugovor o kreditu za obrazovanje, a na završetku su svojeg školovanja da dostave u Općinu svjedodžbu, odnosno potvrdu o završetku školovanja. 
Jedinstveni upravni odjel Općine Drnje



< < <