Prijava štete od elementarne nepogode - SUŠA 11.9.2017Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači s područja Općine Drnje da
štetu nastalu uslijed elementarne nepogode – suše na poljoprivrednim kulturama
mogu prijaviti u 

Općini Drnje, Trg kralja Tomislava 29

od 12.09. do 26.09.2017. godine, 

radnim danom u vremenu od 8,00 do 14,00 sati.

Uz prijavu je potrebno priložiti: osobnu iskaznicu, OIB, kopija kartice
tekućeg ili žiro računa, obrazac EN-P, list A i B prijave površina za 2017.
godinu (Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju) ili
posjedovni list za one koji nisu u sustavu poticaja.
U privitku se nalazi obrazac za prijavu štete EN-P.

ikona
Obrazac prijave štete od elementarnih nepogoda   

divider

< < <