Obavijest roditeljima djece jasličke dobi 12.9.2017


Obavještavamo sve zainteresirane roditelje koji imaju djecu
jasličke dobi (1-3 godine), a zainteresirani su da im djeca pohađaju jaslice, neka se jave mailom ili telefonski u Jedinstveni upravni odjel Općine Drnje kako bi smo saznali okvirni broj budućih korisnika.
Hvala
Tel: 048/831-405
E-mail: opcina-drnje@kc.t-com.hr

< < <