Poziv svim vlasnicima odnosno korisnicima nekretnina na kojima se nalazi azbest (salonit ploče) 30.1.2018


Pozivaju se svi vlasnici/korisnici nekretnina na kojima se nalazi azbest (salonit ploče) na području Općine Drnje da zaključno do 1. ožujka 2018. godine jave u Općinu Drnje podatke o lokacijama odnosno adresu na kojima se nalaze takvi objekti, procjeni količine, vrste i statusu materijala za kojeg je izvjesno da će postati azbesni otpad.
Detaljnije informacije nalaze se u prilogu.

ikona
Poziv za salonit ploče   

divider

< < <