Poziv na skup o budućem razvoju rijeke Drave u Općini Drnje 2.5.2018


WWF poziva lokalno stanovništvo te sve zainteresirane na predstavljanje zaključaka sa Stručnog skupa o dobrobitima rijeke Drave u Koprivnici. Predstavljanje će se održati u Društvenom domu u Drnju, 4. svibnja 2018. godine s početkom u 20,00 sati.

Tijekom stručnog skupa stručnjaci s raznih područja su prezentirali svoje mišljenje o utjecaju izgradnje planiranih hidroelektrana Molve 1 i Molve 2 te bi vam željeli predstaviti ključne zaključke.

Također vam želimo prezentirati WWF-ov rad na rijeci Dravi i sistemski pristup izgradnji hidroenergetskih objekata pošto WWF podržava održivu hidroenergetiku.

Bilo bi nam drago da se pridružite te da podijelite svoje mišljenje.

WWWF Adria
Ivana Korn Varga

ikona
Dnevni red   

divider

< < <