Općina Drnje


Statistički podaci

Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011. godine, Općina Drnje imala je 1865 stanovnika raspoređenih u tri pripadajuća naselja, i to:
  • Drnje – 970 stanovnika,
  • Botovo – 272 stanovnika,
  • Torčec – 623 stanovnika.
Površina Općine je 29,65 km².

Broj domaćinstava – 642, i to:
  • Drnje- 332
  • Botovo 95
  • Torčec 197

Položaj

Općina Drnje nalazi se na području Koprivničko – križevačke županije, sjeveroistočno od Grada Koprivnice. Na području općine nalaze se tri naselja Botovo, Drnje i Torčec.

Općina Drnje graniči na jugu s Općinom Peteranec, na sjeverozapadu s općinama Đelekovec i Koprivnički Ivanec, na sjeveroistoku s Općinom Gola. Dio općinske granice na sjeveru je i državna granica Republike Hrvatske s Republikom Mađarskom.

Rubnim sjevernim/sjeveroistočnim dijelovima Općine Drnje, uz državnu granicu s Republikom Mađarskom protiče rijeka Drava. Uz područje koje gravitira rijeci Dravi nalazi se i jezero Šoderica, gdje su izgrađeni turistički i rekreacijski sadržaji.

Središnjim dijelom općine, u pravcu jugozapad - sjeveroistok položena je magistralna željeznička pruga koja povezuje Jadransko more i susjednu Republiku Mađarsku, tj. Rijeka – Zagreb-Koprivnica-Drnje-Botovo-Zakany-Budimpešta, koja je u ovom dijelu puštena u promet 1870. godine.

Također je važna međunarodna cesta Koprivnica-Drnje-Gola-Mađarska, čija je važnost povećana nakon otvaranja međunarodnog cestovnog prijelaza kod Gole 1982. godine.

Osim tranzitnog, ovaj prostor ima i križišni položaj jer tuda prolazi i regionalna cesta koja povezuje Međimurje preko Đelekovca i Torčeca s Drnjem i nastavlja se preko Sigeca i Hlebina do Novigrada Podravskog gdje se spaja na podravsku magistralu. Djelomično prometnu važnost povećava i cesta koja povezuje Đelekovec i jezero Šoderica, a spaja se na pravac Koprivnica-Drnje-Botovo-Mađarska. Za selo Torčec značaj ima lokalna cesta koja ga spaja s Gradom Koprivnica.

Kroz naselja Torčec i Drnje protiče vodotok Gliboki potok (sa smjerom tečenja od sjeverozapada prema jugoistoku), sve do ušća u rijeku Dravu južno od područja Općine Drnje.

Kote terena generalno prate pad tog vodotoka, a kreću se u rasponu od oko 127 m.n.m., na sjeverozapadu do 123 m.n.m. na jugoistoku.

Naselja Drnje i Botovo, smještena su južno od željezničke pruge, uz lokalnu cestu Koprivnica – Peteranec – Drnje – Botovo - Šoderica, dok se naselje Torčec nalazi na sjeverozapadnom dijelu Općine uz lokalnu prometnicu prema naselju Đelekovec.


Sjedište

Sjedište Općine Drnje:

Trg kralja Tomislava 29, 48322 Drnje,
tel./fax. 048/831-405
OIB: 02036418261
e-mail: opcina-drnje@kc.t-com.hr


Gospodarstvo

Naselja općine Drnje su stara poljoprivredna naselja s dugom stočarsko-ratarskom tradicijom. Dugo vremena je osnovna privredna grana bila poljoprivreda. Dominantnu poljoprivrednu proizvodnu kulturu čini kukuruz, a područje općine Drnje raspolaže i s kvalitetnim stočnim fondom.
Tradicija rudarstva seže još od 1869. godine s eksploatacijom kvalitetnog šljunka "Botovac" na području današnjeg jezera Šoderica kod sela Botovo, a nastavlja se do današnjih dana pod Nexe grupom.
Industrijska proizvodnja u betonskih elemenata u Torčecu također posluje pod Nexe grupom.
Mogućnosti razvoja poduzetništva su na području općine Drnje vrlo povoljne, zbog dobrog prometnog položaja, ali i blizine nekih prirodnih sirovina. Budućnost je u malom poduzetništvu i turizmu, a dodatne poticaje pruža buduća izgradnja brze ceste i cestovnog graničnog prijelaza s Republikom Mađarskom kod Šoderice.


Umjetnost

Kompleks arheoloških nalazišta u blizini Torčeca zajedno sa zemljanom gradinom iz 14.st. je jedan od interesantnijih objekata za ljubitelje povijesti i arheologije.
Sakralna arhitektura je predstavljena lijepim kompleksom župnog dvora i župne crkve u Drnju iz prve polovice 19. stoljeća, te u Torčecu kapelom iz prve polovice 19. stoljeća. Od većih objekata u Drnju sačuvani su još solana iz 1789, danas zgrada koju koristi nogometni klub, te vojnokrajiška zgrada iz 1790.-ih, danas društveni dom, a u Torčecu mlin s početka 20. stoljeća.
Još postoje lijepi primjeri ruralne arhitekture, a posebno je zanimljiv kompleks hambara za kukuruz u Torčecu, čija prostorna organizacija je specifikum unutar ovog dijela Panonije.
Od novijih spomenika izdvajamo onaj postavljen kralju Tomislavu povodom tisućugodišnjice hrvatskog kraljevstva u centru Drnja te spomenik ispred škole u Drnju Franji Mrazu (Hlebine, 4. travnja 1910. - Brežice, 26. listopada 1981.), hrvatskom naivnom slikaru.