ProračunProračun za 2018. godinu

Dokument proračuna možete preuzeti na ovom linku:

Proračun za 2018. godinu

Odluka, raspodjela rezultata poslovanja za 2017.

I. izmjene i dopune rashoda i izdataka

Proračunski vodič za građane za 2018. godinu

Prijedlog proračuna za 2018. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna za 2018. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Drnje za 2017. godinuProračun za 2017. godinu

Dokument proračuna možete preuzeti na ovom linku:

Proračun za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

Drnje Konsolidirano za 2017.

Bilješke uz PR RAS KONSOLIDIRANO Drnje za 2017.

Bilješke uz bilancu Drnje KONSOLIDIRANO za 2017.

Drnje Završni za 2017. godinu

Bilješke uz PR RAS Drnje za 2017.

Bilješke uz bilancu 2017. Drnje

Polugodišnji obračun Drnje 2017

Rebalans 2017. objava

2. Rebalans 2017

Polugodišnje izvješće Plana razvojnih programa Drnje 2017

Izmjene 2. Plana razvojnih programa Drnje 2017

Odluka o izvršavanju Proračuna za 2017. godinu

Proračunski vodič za građane za 2017. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Drnje za 2016. godinuProračun za 2016. godinu

Dokument proračuna možete preuzeti na ovom linku:

Proračun za 2016. godinu

Drnje Završni za 2016. godinu

Bilješke uz PR RAS Drnje za 2016.

Bilješke uz bilancu 2016. Drnje

I. Izmjene i dopune Proračuna za 2016. godinu.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Drnje za 2016. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Drnje za 2015. godinu

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Drnje za 2015. godinuProračun za 2015. godinu

Dokument proračuna možete preuzeti na ovom linku:

Proračun za 2015. godinu

Završni Drnje 2015.

Bilješke uz bilancu 2015. Drnje

Bilješke uz PR RAS Drnje za 2015.

Financijski izvještaji za 2014.:

Tablice uz obvezne bilješke za min.financ.

Bilješke PR-RAS 2014. Drnje

Bilješke uz bilancu 2014. Drnje

DRNJE završni za 2014.