ProračunProračun za 2018. godinu

Dokument proračuna možete preuzeti na ovom linku:

Proračun za 2018. godinu

Proračunski vodič za građane za 2018. godinu

Prijedlog proračuna za 2018. godinuProračun za 2017. godinu

Dokument proračuna možete preuzeti na ovom linku:

Proračun za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

Polugodišnji obračun Drnje 2017

Rebalans 2017. objava

2. Rebalans 2017

Polugodišnje izvješće Plana razvojnih programa Drnje 2017

Izmjene 2. Plana razvojnih programa Drnje 2017

Odluka o izvršavanju Proračuna za 2017. godinu

Proračunski vodič za građane za 2017. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Drnje za 2016. godinuProračun za 2016. godinu

Dokument proračuna možete preuzeti na ovom linku:

Proračun za 2016. godinu

Drnje Završni za 2016. godinu

Bilješke uz PR RAS Drnje za 2016.

Bilješke uz bilancu 2016. Drnje

I. Izmjene i dopune Proračuna za 2016. godinu.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Drnje za 2016. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Drnje za 2015. godinu

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Drnje za 2015. godinuProračun za 2015. godinu

Dokument proračuna možete preuzeti na ovom linku:

Proračun za 2015. godinu

Završni Drnje 2015.

Bilješke uz bilancu 2015. Drnje

Bilješke uz PR RAS Drnje za 2015.

Financijski izvještaji za 2014.:

Tablice uz obvezne bilješke za min.financ.

Bilješke PR-RAS 2014. Drnje

Bilješke uz bilancu 2014. Drnje

DRNJE završni za 2014.