Općinsko vijećeVijeće


Sjedište:
Trg kralja Tomislava 29,
48322 Drnje

PREDSJEDNICA:
Silvana Premec,
Drnje, Pemija 72/a,
HDZ

POTPREDSJEDNICI:
Stjepan Golubić,
Drnje, Crkvena 17, HNS

Štefica Petrović,
Drnje, S. Pašice 3, HDZ


Članovi:
Dubravko Perošić,
Torčec, Koprivnička 37, HNS,

Dejan Šomoci,
Torčec, Podravska 127, HSS

Zdenko Varović,
Drnje, Ločka 20, HDZ,

Nenad Šarec,
Drnje, Oslobođenja 16, HSS

Snježana Varović,
Botovo, Braće Radić 19, SDP

Zoran Kovačić,
Drnje, Trg kralja Tomislava 7/a, SDP

Snježana Picer,
Botovo, Braće Mesarić 2, HDZ

Daniel Slavko Loth,
Torčec, Koprivnička 57/b, HDZ