Općinsko vijeće



Vijeće


Sjedište:

Trg kralja Tomislava 29,
48322 Drnje

PREDSJEDNIK:

Goran Kolarek, grupa birača

POTPREDSJEDNICE:

Maja Orehovački, grupa birača

Ana Šimunić, HSS

Članovi:

Davor Šamonik, grupa birača

Silvio Bači, grupa birača

Zoran Novak, SDP

Petra Kraljić, SDP

Daniel Slavko Loth, HDZ

Silvana Premec, HDZ

Nenad Šarec, HSS

Mirko Jukić, HNS