Cestovno-pješački most sa uređenjem prilazne ceste i pješačke staze u Torčecu

NAZIV PROJEKTA:
Cestovno-pješački most sa uređenjem prilazne ceste i pješačke staze u Torčecu

OPIS PROJEKTA:
Mjera 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“
Podmjera 7.2. Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije
Tip operacije: 7.2.2. Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta

CILJEVI PROJEKTA:
- rekonstrukcijom dijela nerazvrstane ceste koja obuhvaća i rekonstrukciju mosta pružit će veću sigurnost kretanja vozila, bicikala i pješaka (naročito djece školskog uzrasta) stanovnicima Općine Drnje, a pogotovo naselja Torčec te će poljoprivrednim gospodarstvima omogućiti brže i sigurnije prometovanje s obzirom da će novi most osigurati istovremeno dvosmjerno kretanje mostom,
- provedbom projekta osigurati će se neometani promet za vrijeme kiša i naglog topljenja snijega kada je dolazilo do zatvaranja mosta zbog poplavljivanja, čime će doći do podizanja standarda kvalitete života i zadržavanja stanovništva preko mosta da ostane živjeti te tamo i nastavi obavljati gospodarske djelatnosti

OČEKIVANI REULTATI:
Očekivani rezultat projekta je modernizacija dijela nerazvrstane ceste koja podrazumijeva uklanjanje postojećeg i izgradnju novog mosta. Uklonjen postojeći most te izgrađen novi cestovno-pješački most duljine 20,80 m u osi prometnice te ukupne širine zajedno sa pješačko-biciklističkom stazom 9,61 m. Nivelirana postojeća nerazvrstana cesta 650 m². Uređena pješačka staza u nastavku novog cestovno pješačkog mosta širine 2 m. Rezultat projekta će biti most koji će imati:
- širina kolnika 3+3 m, odnosno 6 m širine,
- pješačko-biciklistička staza sa svake strane mosta odnosno 2 puta po 1,53 m i
- pješačku ogradu sa svake strane mosta od 0,21 m.
Ukupno svijetli otvor mosta iznosi 20 m, a ukupna duljina mosta s upornjacima 29,43 m.

FINANCIJSKA POTPORA EUROPSKE UNIJE:
Udio u sufinanciranom dijelu: 85% EU, 15% RH
Sukladno Odluci o prihvatljivosti od 22.12.2017. godine najviši iznos potpore za projekt iznosi 2.873.022,36 kuna.
Cestovno-pješački most sa uređenjem prilazne ceste i pješačke staze u Torčecu

OPIS PROJEKTA:
Mjera 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“
Podmjera 7.2. Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije
Tip operacije: 7.2.2. Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta

CILJEVI PROJEKTA:
- rekonstrukcijom dijela nerazvrstane ceste koja obuhvaća i rekonstrukciju mosta pružit će veću sigurnost kretanja vozila, bicikala i pješaka (naročito djece školskog uzrasta) stanovnicima Općine Drnje, a pogotovo naselja Torčec te će poljoprivrednim gospodarstvima omogućiti brže i sigurnije prometovanje s obzirom da će novi most osigurati istovremeno dvosmjerno kretanje mostom,
- provedbom projekta osigurati će se neometani promet za vrijeme kiša i naglog topljenja snijega kada je dolazilo do zatvaranja mosta zbog poplavljivanja, čime će doći do podizanja standarda kvalitete života i zadržavanja stanovništva preko mosta da ostane živjeti te tamo i nastavi obavljati gospodarske djelatnosti

OČEKIVANI REULTATI:
Očekivani rezultat projekta je modernizacija dijela nerazvrstane ceste koja podrazumijeva uklanjanje postojećeg i izgradnju novog mosta. Uklonjen postojeći most te izgrađen novi cestovno-pješački most duljine 20,80 m u osi prometnice te ukupne širine zajedno sa pješačko-biciklističkom stazom 9,61 m. Nivelirana postojeća nerazvrstana cesta 650 m². Uređena pješačka staza u nastavku novog cestovno pješačkog mosta širine 2 m. Rezultat projekta će biti most koji će imati:
- širina kolnika 3+3 m, odnosno 6 m širine,
- pješačko-biciklistička staza sa svake strane mosta odnosno 2 puta po 1,53 m i
- pješačku ogradu sa svake strane mosta od 0,21 m.
Ukupno svijetli otvor mosta iznosi 20 m, a ukupna duljina mosta s upornjacima 29,43 m.

FINANCIJSKA POTPORA EUROPSKE UNIJE:
Udio u sufinanciranom dijelu: 85% EU, 15% RH
Sukladno Odluci o prihvatljivosti od 22.12.2017. godine najviši iznos potpore za projekt iznosi 2.873.022,36 kuna.