NačelnikNačelnik

PETAR DOMBAJ, nezavisni
tel./fax. 048/831-405,
mob. 097/7346855

Zamjenica općinskog načelnika
BARBARA KOVAČ ŠOMOCI, nezavisni

Sjedište:

Trg kralja Tomislava 29,
48322 Drnje