NačelnikNačelnik

SLAVKO LOTH,
Torčec, Koprivnička 57/b, HDZ
Tel. 099/7328383

Zamjenica općinskog načelnika
ANA ŠIMUNIĆ,
Botovo, M.P. Miškine 19, HSS

Sjedište:

Trg kralja Tomislava 29,
48322 Drnje