Dokumenti

Dokumenti - Akti načelnika
ikona
31.1.2018.  Popis ugovora za 2017. godinu   
dividerikona
22.1.2018.  Popis potpora i donacija za 2017. godinu   
dividerikona
21.11.2017.  Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća &q...   
dividerikona
21.11.2017.  Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2016. godinu   
dividerikona
21.11.2017.  Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada te tro&#...   
dividerikona
16.11.2017.  Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utj...   
dividerikona
28.6.2017.  Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti   
dividerikona
9.2.2017.  Popis ugovora za 2016. godinu   
dividerikona
26.1.2017.  Popis potpora i donacija za 2016. godinu   
dividerikona
7.11.2016.  ODLUKA da ne treba SPUO   
dividerikona
23.8.2016.  Odluka o pokretanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene Programa u...   
dividerikona
21.6.2016.  Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu ...   
dividerikona
23.5.2016.  Odluka o osnovici za obračun plaća   
dividerikona
4.5.2016.  Izvješće o radu općinskog načelnika i zamjenice općinsk...   
dividerikona
4.5.2016.  Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada te tro&#...   
dividerikona
4.5.2016.  Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2015. godinu   
dividerikona
4.5.2016.  Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastru...   
dividerikona
22.2.2016.  Popis ugovora za 2015. godinu   
dividerikona
18.2.2016.  Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na o...   
dividerikona
18.2.2016.  Izvješće općinskog načelnika za razdoblje srpanj - prosinac 2014. godine   
dividerikona
18.2.2016.  Izvješće općinskog načelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2014. godine   
dividerikona
18.2.2016.  Izvješće općinskog načelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine   
dividerikona
14.2.2016.  POPIS DODIJELJENIH POTPORA, BESPOVRATNIH SREDSTAVA I DONACIJA ZA 2015.G.   
dividerikona
29.5.2015.  Popis dodijeljenih potpora, bespovratnih sredstava i donacija za 2014. godinu   
dividerikona
28.5.2015.  Popis ugovora za 2014. godinu   
dividerikona
9.7.2014.  Izvješće o izvršenju Programa poticanja poljoprivredne proizvodnje u 2013. godin...   
dividerikona
9.7.2014.  Izvješće o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2013. godini   
dividerikona
9.7.2014.  Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u u kulturi u 2013. godini   
dividerikona
9.7.2014.  Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju u 2013. godin...   
dividerikona
9.7.2014.  Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu u 2013. godini   
dividerikona
9.7.2014.  Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture u 2013. godini   
dividerikona
9.7.2014.  Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godin...   
dividerikona
9.7.2014.  Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2013. godinu   
dividerikona
21.2.2014.  Zakljucak o prihvacanju Sporazuma za pomoc u kuci   
dividerikona
21.2.2014.  JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU KUĆE U DRNJU   
dividerikona
21.2.2014.  Javni poziv   
dividerikona
21.2.2014.  Odluka o naknadi za dom i paviljon   
dividerikona
21.2.2014.  Sponzorstva i donacije   
dividerikona
21.2.2014.  Procedura postupka stvaranja obveza   
dividerikona
21.2.2014.  Procedura zaprimanja i provjere racuna   
dividerikona
21.2.2014.  RJEŠENJE - clan UV DV Vrapcic   
dividerikona
21.2.2014.  Popis ugovora - antikorupcija   
divider

< natrag