Dokumenti

Dokumenti - Javna nabava
ikona
30.7.2018.  IV. IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2018. GODINU   
dividerikona
26.7.2018.  Registar ugovora o javnoj nabavi za 2018. godinu   
dividerikona
26.7.2018.  Registar ugovora o javnoj nabavi za 2018. godinu   
dividerikona
26.6.2018.  III. IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2018. GODINU   
dividerikona
16.3.2018.  Izvješće o javnoj nabavi za 2017. godinu   
dividerikona
8.3.2018.  II. IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2018. GODINU   
dividerikona
2.3.2018.  Registar ugovora javne nabave i okvirnih sporazuma za 2017. godinu   
dividerikona
30.1.2018.  PLAN NABAVE ZA 2018. GODINU - I. DOPUNE   
dividerikona
30.1.2018.  PLAN NABAVE ZA 2018. GODINU   
dividerikona
10.11.2017.  IV. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE   
dividerikona
10.10.2017.  III.IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE DRNJE ZA 2017. GODINU   
dividerikona
5.10.2017.  II. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2017. GODINU   
dividerikona
29.6.2017.  OBAVIJEST SUKOB INTERESA   
dividerikona
27.6.2017.  Pravilnik o jednostavnoj nabavi   
dividerikona
10.4.2017.  Registar ugovora 2016. godina   
dividerikona
2.3.2017.  I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2017. GODINU   
dividerikona
20.1.2017.  Plan nabave za 2017. godinu   
dividerikona
25.10.2016.  IV. DOPUNE PLANA NABAVE   
dividerikona
5.9.2016.  III. dopune Plana nabave za 2016. godinu   
dividerikona
6.6.2016.  II. dopuna Plana nabave za 2016. godinu   
dividerikona
23.5.2016.  PLAN NABAVE ZA 2016. GODINU - DOPUNA   
dividerikona
14.2.2016.  Evidencija sklopljenih ugovora – bagatelna nabava za 2015. godinu   
dividerikona
12.2.2016.  Registar ugovora 2015. godina   
dividerikona
12.1.2016.  Plan nabave za 2016. godinu   
dividerikona
16.9.2015.  Plan nabave za 2015. godinu - IV. izmjene   
dividerikona
31.7.2015.  III. izmjene Plana nabave za 2015. godinu   
dividerikona
11.6.2015.  II. Izmjene Plana nabave za 2015. godinu   
dividerikona
19.5.2015.  Plan nabave za 2015. godinu - I. izmjene   
dividerikona
14.1.2015.  Plan nabave za 2015. godinu   
dividerikona
17.12.2014.  Pravilnik o bagatelnoj nabavi   
dividerikona
21.10.2014.  Evidencija ugovora - bagatelna nabava 2014. godina   
dividerikona
21.10.2014.  Registar ugovora 2014. godina   
dividerikona
27.8.2014.  III. dopune Plana nabave za 2014. godinu   
dividerikona
20.8.2014.  II. dopuna Plana nabave za 2014. godinu   
dividerikona
4.8.2014.  Dopuna Plana nabave za 2014. godinu   
dividerikona
24.2.2014.  Plan nabave za 2014. godinu   
dividerikona
24.2.2014.  Registar ugovora   
dividerikona
24.2.2014.  Plan nabave za 2013. godinu - dopuna rujan 2013.   
dividerikona
24.2.2014.  Sprečavanje sukoba interesa   
dividerikona
24.2.2014.  Izmjene i dopune Plana nabave za 2013. godinu   
dividerikona
24.2.2014.  Obavijest - sukob interesa   
dividerikona
24.2.2014.  Plan nabave - izmjene i dopune 2013.g.   
dividerikona
24.2.2014.  Plan nabave za 2013. godinu   
dividerikona
24.2.2014.  Registar ugovora o javnoj nabavi za 2012. godinu   
dividerikona
24.2.2014.  Plan nabave za 2012. godinu - izmjena   
dividerikona
24.2.2014.  Sprečavanje sukoba interesa   
dividerikona
24.2.2014.  Pregled ugovora   
divider

< natrag