Dokumenti

Javni pozivi i natječaji
ikona
29.5.2018.  Javni natječaj za prodaju nekretnina u Botovu   
dividerikona
25.5.2018.  Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u Torčecu   
dividerikona
26.2.2018.  Javni poziv za podnošenje zahtjeva za subvencioniranje osiguranja usjeva i ...   
dividerikona
26.2.2018.  Odluka o (su)financiranju programa/projekata javnih potreba u sportu   
dividerikona
26.2.2018.  Odluka o (su)financiranju programa/projekata javnih potreba u kulturi   
dividerikona
26.2.2018.  Odluka o (su)financiranju programa/projekata ostalih udruga   
dividerikona
10.1.2018.  Javni natječaj-sport   
dividerikona
10.1.2018.  Javni natječaj-kultura   
dividerikona
10.1.2018.  Javni natječaj-civilno društvo   
dividerikona
5.1.2018.  Godišnji plan raspisivanja natječaja za udruge za 2018. godinu   
dividerikona
27.11.2017.  Javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu ...   
dividerikona
2.11.2017.  Natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih kredita 2017./2018.   
dividerikona
12.10.2017.  JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U ULICI PEMIJA U DRNJU   
dividerikona
9.10.2017.  Javni natječaj za prodaju kuće u Drnju   
dividerikona
27.9.2017.  Javni poziv za subvencioniranje osiguranja usjeva i edukaciju poljoprivrednih pr...   
dividerikona
31.8.2017.  Javni natječaj za prodaju kuće u Torčecu   
dividerikona
24.7.2017.  Javni natječaj za osnivanje prava građenja na nekretninama u vlasni...   
dividerikona
31.3.2017.  Natječaj za izbor direktora i stručnog suradnika u Turističkom ur...   
dividerikona
10.3.2017.  Odluka o (su)financiranju programa/projekata ostalih udruga   
dividerikona
10.3.2017.  Odluka o (su)financiranju programa/projekata javnih potreba u kulturi   
dividerikona
10.3.2017.  Odluka o (su)financiranju programa/projekata javnih potreba u sportu   
dividerikona
20.1.2017.  Javni natječaj za (su)financiranje programa/projekata udruga i ostalih orga...   
dividerikona
20.1.2017.  Javni natječaj za (su)financiranje programa/projekata javnih potreba u kult...   
dividerikona
20.1.2017.  Javni natječaj za (su)financiranje programa/projekata javnih potreba u spor...   
dividerikona
20.1.2017.  Pravilnik o financiranju programa i projekata udruga koje su od interesa za Op&#...   
dividerikona
19.1.2017.  GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA JAVNIH NATJEČAJA ZA FINANCIRANJE PROJEKATA ...   
dividerikona
5.1.2017.  Poziv na testiranje   
dividerikona
22.12.2016.  Natječaj za prijem u službu referenta za računovodstvene poslove ...   
dividerikona
7.10.2016.  Poziv na testiranje   
dividerikona
7.10.2016.  Natječaj za dodjelu studentskih i učeničkih kredita u akademskoj/...   
dividerikona
6.10.2016.  Javni poziv za subvencioniranje osiguranja usjeva i edukaciju poljoprivrednih pr...   
dividerikona
26.9.2016.  Natječaj za imenovanje pročelnice/ika Jedinstvenog upravnog odjela Op&...   
dividerikona
29.8.2016.  Odluka o (su)financiranju programa/projekata javnih potreba u kulturi na podru&#...   
dividerikona
29.8.2016.  Odluka o (su)financiranju programa/projekata javih potreba u sportu na podru...   
dividerikona
28.6.2016.  Javni natječaj za (su)financiranje programa/projekata udruga i ostalih orga...   
dividerikona
14.6.2016.  Javni natječaj za (su)financiranje programa/projekata javnih potreba u kult...   
dividerikona
14.6.2016.  Javni natječaj za (su)financiranje programa/projekata javnih potreba u spor...   
dividerikona
13.6.2016.  Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja financiranja programa i pr...   
dividerikona
28.4.2016.  Testiranje kandidata za komunalnog radnika - grobara na određeno vrijeme   
dividerikona
21.4.2016.  Oglas za zapošljavanje komunalnog radnika - grobara na određeno vrijem...   
dividerikona
27.11.2015.  Obavijest za prodaju poljoprivrednog zemljišta izravnom pogodbom   
dividerikona
23.10.2015.  Natječaj za studentske i učeničke kredite   
dividerikona
6.10.2015.  Prijavni obrazac   
dividerikona
6.10.2015.  Javni poziv za udruge   
dividerikona
11.5.2015.  Javni poziv za evidentiranje nerazvrstanih cesta   
dividerikona
6.3.2015.  Javni poziv za subvencioniranje osiguranja usjeva i edukaciju poljoprivrednih pr...   
dividerikona
13.10.2014.  Natjecaj_studentski_krediti   
dividerikona
23.6.2014.  Javni poziv za subvencioniranje osiguranja usjeva i edukaciju poljoprivrednih pr...   
dividerikona
1.4.2014.  Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Drnje   
dividerikona
26.2.2014.  Javni poziv i natječaj   
dividerikona
25.2.2014.  JAVNI NATJEČAJ   
divider

< natrag