Dokumenti

Dokumenti - E-savjetovanja
ikona
23.5.2018.  Izvješće o provedenom savjetovanju o Planu zaštite od požara...   
dividerikona
18.4.2018.  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Plana zaštite ...   
dividerikona
27.2.2018.  Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošć...   
dividerikona
6.2.2018.  Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošć...   
dividerikona
6.2.2018.  Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošć...   
dividerikona
6.2.2018.  Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošć...   
dividerikona
18.1.2018.  Obavijest o javnom uvidu u Nacrt Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statut...   
dividerikona
18.12.2017.  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Plana razvoja sustav...   
dividerikona
18.12.2017.  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Analize stanja susta...   
dividerikona
27.11.2017.  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Plana gospodarenja o...   
dividerikona
10.11.2017.  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Proračuna Op...   
divider

< natrag